เส้นทางจาก Kakegawa IC

คำแนะนำเส้นทางเสมือนจาก Kakegawa IC

VA1

1. ออกจาก Kakegawa IC และเลี้ยวขวา

VA1

2 เลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจรแรก

VA1

3 ไปใต้ทางด่วน Tomei

VA1

4. ไปตามทางหลวงและเลี้ยวซ้ายทันที มีป้ายเป็น

VA1
VA1

ประมาณ 5 หรือ 150 เมตรและอยู่ทางซ้าย

VA1

มีที่จอดรถ
โปรดอย่าลังเลที่จะท่องเที่ยว