Kakegawa Tororo Honmaru

2020/07/02 บล็อกพนักงาน
Kakegawa มันฝรั่งต้มยำมันเทศของ Tororo Honmaru

Tororo yam Tororo อาหารพลังอำนาจยอดเยี่ยมของ Tororo ~ 🎶 (^ o ^) v