ฉันกำลังออกไป

2021/08/22 บล็อกพนักงาน
ร้านซุปมันฝรั่ง Kakegawa Tororo Honmaru มันเทศธรรมชาติ

ในการออกพรก.ฉุกเฉิน

ทางร้านจะปิดนะคะ

ซื้อกลับบ้านคือ 🆗 ฉันกำลังซื้อกลับบ้าน 🙆

หลังจาก ... เราจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 26 สิงหาคม m (_ _) m

ขอขอบคุณ

วันที่ 27 สิงหาคม (วันศุกร์) เที่ยง ... ธุรกิจซื้อกลับบ้าน