สถานการณ์ฉุกเฉิน

2021/09/11 บล็อกพนักงาน

ปิดร้านเนื่องจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรานำเฉพาะและขายกล่องอาหารกลางวัน

ขอขอบคุณ