การจองห้องพัก

2022/11/11 บล็อกพนักงาน
logo

ไม่รับจองครับ ขอบคุณครับ

เมื่อมาที่ร้าน...เป็นครั้งแรกหลังจากคนมารวมกันครบแล้ว...จะนับออร์เดอร์

ไม่มีคำสั่งให้นั่ง

มันจะเป็นลำดับหลังจากนับจำนวนคนแล้ว

นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะโทรหาฉันในเวลาทำการ ฉันอาจไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ดังนั้นโปรดยกโทษให้ฉันด้วย

ฉันไม่สามารถ m(_ _)m ทางโทรศัพท์เมื่อฉันไม่ว่าง