เมนูอาหารกลางวันวันธรรมดา

* ไม่มีเมนูอาหารกลางวันในวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการและวันหยุดติดต่อกัน (วันหยุดปีใหม่ / สัปดาห์ทอง / วันหยุด Obon)

  • อาหารกลางวัน Tororo
  • อาหารกลางวันทอดโทโร
  • อาหารปลาทูน่าดอง
  • อาหารกลางวันเนื้อ