เมนูอาหารกลางวันวันธรรมดา

* ไม่มีเมนูอาหารกลางวันในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (วันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ / Golden Week / วันหยุดโอบ้ง)

  • อาหารกลางวันมูกิโทโร่
  • อาหารกลางวันทอดโทโร่
  • อาหารกลางวันทูน่าดอง
  • คาคุนิ โทโร มื้อกลางวัน