วันนี้ (^^) มีทูน่าเคี่ยว

2020/03/14
วันนี้ (^^) มีทูน่าเคี่ยว

ปลาทูน่าต้ม (^^) หลังจากผ่านไปนาน
ขอบคุณเสมอ

Kakegawa Potato Juice Toro Honmaru

เจ้าของร้าน: Kazuo Amano