ประกาศปิดชั่วคราวในวันที่ 10 และ 17 เมษายน

2023/04/06
logo

ปิด: วันพุธที่ 1 (ปิดตอนกลางคืนในวันจันทร์และวันอังคาร)

(วันจันทร์) มื้อกลางวัน: เปิด กลางคืน: ปิด

(อังคาร) มื้อกลางวัน: เปิด กลางคืน: ปิด

(วันพุธ) วันหยุดประจำ

จะเป็น ... แจ้งวันหยุดประจำ

นอกเหนือจากนั้น...แจ้งปิดชั่วคราว

10 เมษายน (จันทร์) ปิดชั่วคราว

17 เมษายน (จันทร์) ปิดชั่วคราว

ขอบคุณครับ ม.(_ _)ม